شركت صنايع توليدي كيافرين در سال 1353 در شهرستان بابل به ثبت رسيد. این مجموعه شامل واحدهای طراحی – مهندسی و کارگاه های مجهز ماشین سازی، مدرن ترین خطوط برای ساخت قوطی – سطل و سایر ظروف فلزی و چاپ روی فلزات است . همچنین خط آماده سازی سطوح فلزی شامل فرآیند پیوسته چربیگیری و فسفاتاسیون، خطوط رنگ الکتروفورز و نیز خط پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک را داراست.

قوطی سازی (کیا جام)

ضد یخ و شیشه شوی (فیروزگام)

لاک و چاپ

ED و PT

Portal Administration 0.1259766 ITShomal.com