پروژه احداث این خط در سال 1386 شروع شده و در فروردین ماه سال 89 به بهره برداری رسیده است.

این واحد شامل دو خط می باشد:
خط Pretreatment: در این خط آماده سازی سطوح فلزی به کمک  فرآیندهای چربی‌گیری و فسفاته انجام می‌گیرد.
خط Electro Deposition: در این خط پوشش الکتروفورز به کمک ایجاد یک لایه رنگ به ضخامت 22-18 میکرون برسطح فلز صورت می‌گیرد.

ـ ظرفیت خط PT : 4500 قطعه در روز
ـ ظرفیت خط ED: 2250 قطعه در روز
 ـ حداکثر ابعاد قطعه: 110*90 سانتی‌متر

Portal Administration 0.1740723 ITShomal.com