محور توانمندي گروه، برخورداري از مديران مياني و كارشناسان پويا ـ پرتلاش و صميمي و همكاران دلسوز و وفادار مي‌باشد. به نظر پايه گذاران گروه، ما در ابتداي يك راه طولاني و شايد پر پيچ و خم در جهت دستيابي به اقتدار ملي هستيم.

 

ـ

 

ـ

 

ـ

 

ـ

 

ـ

Portal Administration 0.1894531 ITShomal.com