مجموعه تولیدی مجهز به چندین واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت می‌باشد که هریک در سالن تولیدی مربوطه مستقر می‌باشد. هریک از این آزمایشگاه‌ها مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی خاص آن محصول و تجهیزات پایلوت می‌باشد که تست عملکردی و کاربردی آن محصول در آن اجرا می‌شود.
در کلیه این آزمایشگاه‌ها تمامی مراحل ساخت محصول از کنترل کیفیت مواد اولیه تا محصول نهایی پایش می‌شود.

 

مرکز تحقیقات و خدمات فنی
 گروه از سال 1376 مبادرت به احداث یک مرکز تحقیقات و خدمات فنی مجهز در مرکز شهر تهران نمود، که این مرکز محصولات تولیدی خود را قبل از تحویل به مشتریان، مورد آزمون قرار داده و پس از حصول اطمینان از کیفیت و قابلیت کاربردی آن برای ارسال و تحویل، مجوز صادر می نماید.

همچنین با ارائه خدمات پس از فروش از طریق این مرکز و نیز آموزش کاربران مشتریان با استفاده از تجهیزات کاربری موجود در سطح پایلوت، اطمینان حاصل مینماید که مشتری محصول دریافتی را به نحو بهینه بکار برده و به نتیجه مطلوب دست خواهد یافت.
 در واقع وظیفه اصلی بخش تحقیقاتی این مرکز تطبیق محصول با شرایط کاربردی مشتریان و نیز فرآوری محصولاتی منطبق با نیازها و شرایط کاربردی مختص ایشان میباشد.

 

 

 

 


Portal Administration 0.171875 ITShomal.com